Dan­mark er Nor­dens sor­te får

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Hans Jør­gen Niel­sen om hans nye bog Alt det ingen har for­talt os om atom­kraft. Det er ikke et kamp­skrift for atom­kraft, men et for­søg på stil­le og roligt med den sene­ste forsk­ning i hån­den at se på, hvad der siges i Dan­mark om atom­kraft, og hvor­dan den forsk­nings­ba­se­re­de vir­ke­lig­hed bag det, Hans Jør­gen Niel­sen kal­der den dan­ske for­tæl­ling, ser ud. Jeg har bedt ham for­hol­de sig til ti argu­men­ter for, hvor­for vi ikke skal have atomkraft. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her