Dan­mark Rundt set fra sport­s­di­rek­tø­rens bil

Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) PostNord Danmark Rundt. 2. etape, Enkeltstart ved Assens, onsdag den 17. august 2022. (Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix)

Årets Dan­mark Rundt kør­tes over fem eta­per fra Sjæl­land over Fyn til Jyl­land, hvor løbet slut­te­de i Vej­le. På før­ste eta­pe fra Alle­rød til Køge var jeg med Bri­an Holm i Qui­ck Steps bil. Arbej­det som sport­s­di­rek­tør er intenst. Det kræ­ver over­blik og ro, for rol­len er vig­tigst, når løbet er mest tur­bu­lent, ufor­ud­si­ge­ligt og far­ligt. Jeg sag­de intet i bilen, men fulg­te med blik­ket land­ska­bet og rej­sen fra by til by, hvor ryt­ter­ne bade­de sig i gla­de til­råb og klapsal­ver fra publi­kum langs vej­kan­ten. Magnus Cort, der kør­te i bjerg­trøj­en i Tour de Fran­ce og vandt en eta­pe, var sam­men med OL-guld­vin­de­ren Micha­el Mør­køv de ryt­te­re, der blev hyl­det mest kon­se­kvent, og hyp­pigt så jeg ban­ne­re og skil­te, hvor­på deres nav­ne stod skre­vet med sto­re bog­sta­ver. Fra bil­r­u­den så jeg tusind­vis af smi­len­de ansig­ter, som mød­te ryt­ter­ne, der ufortrø­de­nt gik i gang med end­nu en dags arbej­de, en ny dag med slid, bevæ­gel­se og jag­ten på sejr. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her