Dan­mark sag­de nej til pagt om spio­na­ge mod allierede

Dan­mark tak­ke­de nej, da Tys­kland fore­slog en pagt med fle­re alli­e­re­de lan­de om, at man ikke skul­le aflyt­te hinanden … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.