Dan­marks ambas­sa­dør: Det var en fejl at gå med USA ind i Irak

På man­dag er det 20 år siden, at den ame­ri­kansk-lede­de inva­sion og besæt­tel­se af Irak begynd­te. I den for­bin­del­se har jeg til den­ne uges Fri Tænk­ning talt med Tor­ben Get­ter­mann, som i for­å­ret 2003 blev sendt til Irak som Dan­marks repræ­sen­tant og sene­re ambas­sa­dør. Get­ter­mann var udsta­tio­ne­ret i godt to år og fulg­te på nær­me­ste hold udvik­lin­gen i Irak og den rol­le, Dan­mark, USA og andre koa­li­tions­part­ne­re spillede 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her