Danmarks største klimaduks står med kulsort forklaringsproblem

På den ene side markeds­før­er vin­d­møl­legi­gan­ten Ves­tas sig som en bæredygtig, trans­par­ent og sam­funds­be­v­idst aktør. Hver dag møder kon­cer­nens mere end 29.000 medar­be­jdere ind for at gøre ver­den til et mere bæredygtigt sted, som topchef Hen­rik Ander­sen har for­muleret det. På den anden side fravæl­ger Ves­tas danske pro­du­cen­ter, når de bestiller ståltårne til vin­d­møller. I stedet væl­ger Ves­tas at få tårnene pro­duc­eret på den anden side af jord­klo­den, nærmere bestemt i Kina og andre asi­atiske lande, hvor de efter­føl­gende bliv­er fragtet til Europa med skib. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.