Dansk aktivist fjernet fra YouTube: “Ikke plads til antivaxere”

Den tidligere politi­bet­jent, nu krim­inelle fri­hed­sak­tivist Lars Kragh Ander­sen, fork­lar­er i en YouTube-video sine seere, hvor­dan man kan snyde myn­dighed­erne med falske coro­nat­est. Få dage senere fjern­er YouTube videoen, for­di den overtræder deres ret­ningslin­jer på området. Ikke desto min­dre slap videoen gen­nem YouTubes fil­tre og nåede at få 18.000 vis­ninger i løbet af et sted mellem fire og fem dage. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.