Dansk ejen­dom­s­kon­ge hav­de kon­to i skattely

Top­che­fen i ejen­doms­ma­sto­don­ten Kon­cen­ton, Peter Krogs­gaard Jør­gen­sen, har haft en kon­to i et skat­te­ly­sel­skab i Pana­ma. Iføl­ge Stat­s­ti­den­de blev sel­ska­bet i begyn­del­sen af juli taget under kon­kurs i Dan­mark, og det er sket i for­bin­del­se med skat­te­myn­dig­he­der­nes gen­nem­gang af Pana­ma Papers … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her