Dan­sk ejen­dom­skonge havde kon­to i skattely

Topchefen i ejen­doms­mastodon­ten Kon­cen­ton, Peter Krogs­gaard Jør­gensen, har haft en kon­to i et skat­tel­y­sel­skab i Pana­ma. Ifølge Stat­sti­dende blev sel­sk­a­bet i beg­y­n­delsen af juli taget under konkurs i Dan­mark, og det er sket i forbindelse med skat­te­myn­dighed­ernes gen­nem­gang af Pana­ma Papers … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.