Dansk festival beskyldes for at snyde unge kunstnere

Flere delt­agere i musikkonkur­ren­cen for upcom­ing kun­st­nere Emer­gen­za Fes­ti­val anklager nu konkur­ren­cen for man­glede præmi­er og betal­ing.  Kri­tikken går blandt andet på, hvor­dan Emer­gen­za har udlod­det en pladekon­trakt som førstepræmie, men at ingen kun­st­nere har set skyggen af en kon­trakt.  Fri­heds­brevet har talt med 19 kun­st­nere fra Dan­mark og Norge, som hver især beskriv­er, hvor­dan de har oplevet man­glende betal­ing, upro­fes­sionel afvikling af kon­cert­er, samt at konkur­ren­cen sys­tem­a­tisk ignor­erer klager og kritik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.