Dansk FN-kampag­ne bru­ger 400.000 skat­te­kro­ner på notes­bø­ger, kug­le­pen­ne, nøg­les­no­re, sok­ker, post-its, slik, ven­ti­la­to­rer og småkager

Meget skal gå galt, hvis ikke Dan­mark til som­mer lan­der en mid­ler­ti­dig plads i FN’s Sik­ker­heds­råd. Der er nem­lig ingen kon­kur­ren­ce om posten. Alli­ge­vel sti­ger pri­sen på den dan­ske FN-kampag­ne nu til 3,7 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner, viser nye regn­sk­ab­stal. Blandt udgif­ter­ne er 400.000 kro­ner til “mer­chan­di­se”, der omfat­ter alt fra notes­bø­ger og kug­le­pen­ne til sok­ker og mulepo­ser, slik og småka­ger. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et kal­der det “nor­mal prak­sis” blandt kan­di­de­ren­de lan­de til Sik­ker­heds­rå­det. Kampag­nens øvre bud­get­græn­se ønsker mini­ste­ri­et ikke at oplyse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her