Dansk frem­med­kri­ger i Ukrai­ne pose­rer ved lige­ne af døde sol­da­ter: “Sle­ep tight, guys”

Den 35-åri­ge dan­ske mand Storm Karl Bal­der­son for­tal­te vidt og bredt i dan­ske medi­er, hvor­dan han vil­le rej­se til Ukrai­ne som frem­med­kri­ger for at kæm­pe det godes kamp mod de rus­si­ske inva­sions­styr­ker, blot få dage efter kri­gen brød ud den 24. febru­ar. Fri­heds­bre­vet er nu kom­met i besid­del­se af bil­led- og video­ma­te­ri­a­le fra den kryp­te­re­de beskedtje­ne­ste Tele­gram, som kort­læg­ger dele af Storm Karl Bal­der­sons gøren og laden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.