Dansk frem­med­kri­ger i Ukrai­ne pose­rer ved lige­ne af døde sol­da­ter: “Sle­ep tight, guys”

Den 35-åri­ge dan­ske mand Storm Karl Bal­der­son for­tal­te vidt og bredt i dan­ske medi­er, hvor­dan han vil­le rej­se til Ukrai­ne som frem­med­kri­ger for at kæm­pe det godes kamp mod de rus­si­ske inva­sions­styr­ker, blot få dage efter kri­gen brød ud den 24. febru­ar. Fri­heds­bre­vet er nu kom­met i besid­del­se af bil­led- og video­ma­te­ri­a­le fra den kryp­te­re­de beskedtje­ne­ste Tele­gram, som kort­læg­ger dele af Storm Karl Bal­der­sons gøren og laden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her