Dansk Industri beskyldes for dobbeltrolle i Bitz-kopisag: afviser blankt

Dan­sk Indus­tri går nu ind i den omdiskuterede sag mellem ernæringsekspert Chris­t­ian Bitz og Hors­ens-keramik­eren Kasper Würtz. Det vis­er doku­menter, som Fri­heds­brevet er kom­met i besid­delse af.  Det sker efter Chris­t­ian Bitz og grossis­ten F&H A/S har med­delt, at de på trods af to domme for at have kræn­ket keramik­erens ophavs­ret vil anke sagen til Højesteret.  I et brev sendt til Pro­ces­bevillingsnævnet erk­lær­er Dan­sk Indus­tri sin støtte til Bitz’ ønske om at prøve sagen for tred­je gang. Ifølge erhverv­sor­gan­i­sa­tio­nen er sagens afgørelse nem­lig af “sam­fundsmæs­sig og prin­cip­iel retlig betyd­ning”.  Dan­sk Indus­tris ind­b­land­ing i sagen får hård kri­tik af Kasper Würtz’ advokat Johan Løje. Han kri­tis­er­er, at F&H A/S er medlem af Dan­sk Indus­tri, og at F&H A/S direk­tør Knud Lom­borg sid­der i Dan­sk Indus­tris hov­edbestyrelse. Han men­er der­for, at organ­i­sa­tio­nens indlæg bør ses som et “almin­delig partsindlæg”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.