Dansk revisor blev pludselig direktør for libysk milliardærs selskaber: Klapper i om sin rolle

En dan­sk revi­sor er på mys­tisk vis endt med at ind­tage en hov­e­drolle i en spek­takulær sag, hvor en libysk rig­mand ejer ejen­domme i Paris for 10 mil­liarder kro­ner. Den libyske rig­mand, Adrien Labi, ejer nem­lig ejen­dommene via sel­sk­aber i Dan­mark – og her kom­mer revi­soren Mads Har­boe Nør­ring ind i billedet. For det var ikke nok, at Adrien Labis danske virk­somhed­er har haft adresse hos Mads Har­boe Nør­rings kon­tor på Øster­bro i Køben­havn. Plud­seligt stod revi­soren i spid­sen som direk­tør for Labis virk­somhed­er. Fri­heds­brevet kan nu afs­løre nye detal­jer om den danske revi­sor. Det vis­er sig nem­lig, at han ikke har haft helt styr på forretningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.