Dansk scout: Qata­rs lands­hold byg­ger på talen­t­ud­vik­ling – ikke import

Histo­ri­en om opbyg­nin­gen af et slag­kraf­tigt fod­bold­lands­hold i Qatar til VM-slut­run­den på hjem­me­ba­ne sidst på året er iføl­ge Ken­neth San­ta et resul­tat af et styk­ke impo­ne­ren­de mål­ret­tet og ambi­tiøst talen­t­ud­vik­lings­ar­bej­de. Dan­ske­ren, der har scou­tet to-tre af de spil­le­re, der kom­mer med i emira­tets VM-trup, ken­der ikke noget til import af andre lan­des spil­le­re. Vel­kom­men til ugens Fri Spark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.