Dansk scout: Qata­rs lands­hold byg­ger på talen­t­ud­vik­ling – ikke import

Histo­ri­en om opbyg­nin­gen af et slag­kraf­tigt fod­bold­lands­hold i Qatar til VM-slut­run­den på hjem­me­ba­ne sidst på året er iføl­ge Ken­neth San­ta et resul­tat af et styk­ke impo­ne­ren­de mål­ret­tet og ambi­tiøst talen­t­ud­vik­lings­ar­bej­de. Dan­ske­ren, der har scou­tet to-tre af de spil­le­re, der kom­mer med i emira­tets VM-trup, ken­der ikke noget til import af andre lan­des spil­le­re. Vel­kom­men til ugens Fri Spark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her