Dansk studie afslører overraskende nyt om debattens “super-trolls”

Det er de dummes skyld, når debat­ten på de sociale medi­er sander til i hade­fuld tale, ver­bale angreb og polaris­er­ing. Det er dem, der ikke ved meget om noget, som troller og tyran­nis­er­er sam­tal­en. Sådan lyder en ofte gen­t­aget ‘sand­hed’, når snakken falder på de sociale mediers fjendtlige tone. Men nu vis­er en ny under­søgelse, at fin­geren muligvis skal peges et helt andet sted hen. Nem­lig på dem med mange ressourcer, høje uddan­nelser og stort poli­tisk engagement. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.