Dansk svind­ler poli­ti­an­meldt for ny for­bry­del­se: Lok­ke­de kon­tan­ter ud af flygtning

Den inter­na­tio­nalt kend­te stor­svind­ler Yous­sef Kha­ter er til­sy­ne­la­den­de i gang med nye fup­num­re. Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re efter at have fun­det Kha­ter i Fre­de­ri­cia, hvor han har gemt sig i et sår­bart vete­ran-mil­jø under det nye navn August Erik­sen. En kil­de fra byen for­tæl­ler blandt andet, hvor­dan den dan­ske bed­ra­ger fra­nar­re­de ham 145.000 kro­ner. Et for­hold, som også er ble­vet politianmeldt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her