Dansk svind­ler poli­ti­an­meldt for ny for­bry­del­se: Lok­ke­de kon­tan­ter ud af flygtning

Den inter­na­tio­nalt kend­te stor­svind­ler Yous­sef Kha­ter er til­sy­ne­la­den­de i gang med nye fup­num­re. Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re efter at have fun­det Kha­ter i Fre­de­ri­cia, hvor han har gemt sig i et sår­bart vete­ran-mil­jø under det nye navn August Erik­sen. En kil­de fra byen for­tæl­ler blandt andet, hvor­dan den dan­ske bed­ra­ger fra­nar­re­de ham 145.000 kro­ner. Et for­hold, som også er ble­vet politianmeldt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.