Dan­skstøt­tet organ­i­sa­tion afviste jour­nal­ist efter kom­mu­nika­tion med Taliban

Adskil­lige afghanske jour­nal­is­ter fortæller til Fri­heds­brevet, at de er truet af Tal­iban – og at de alligev­el ikke kan få hjælp af den danske organ­i­sa­tion Inter­na­tion­al Media Sup­port (IMS) og deres lokale samar­be­jdspart­ner. En opsigtsvækkende kri­tik, efter­som IMS sid­ste år mod­tog 46 mil­lion­er fra den danske stat til at støtte udsat­te jour­nal­is­ter i ver­dens brænd­punk­ter, og at midler kanalis­eres videre til den afghanske organ­i­sa­tion Afghan Jour­nal­ists Safe­ty Com­mit­tee (AJSC). Sen­est blev jour­nal­is­ten Abdul Raz­iq Ham­dards anmod­ning om beskyt­telse afvist. Kilder rundt om fortæller, at han forinden blev udsat for kid­nap­n­ing og over­fald, og at Abdul Raz­iq Ham­dard siden er blevet såret i en bombeek­splo­sion. De to organ­i­sa­tion­er kalder dog for­lø­bet isce­ne­sat og fremhæver Tal­iban som en af kilderne bag dén udlægning. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.