DBU kri­ti­se­rer Nadia Nadim for at prom­ove­re VM i Qatar, som de selv del­ta­ger i: “De to ting kan ikke sammenlignes”

Dansk Bold­spil Uni­on er skuf­fet over, at den dan­ske fod­bold­spil­ler Nadia Nadim er ble­vet ambas­sa­dør for VM i Qatar. DBU udtryk­ker skuf­fel­se over, at Nadim prom­ove­rer VM i Qatar, for­di det går imod den kri­ti­ske dia­log, som DBU ger­ne vil føre. Men spørgs­må­let er, om DBU helt kan und­gå selv at bidra­ge til prom­ove­rin­gen af VM i Qatar, når de sen­der her­re­lands­hol­det afsted. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.