DBU kri­ti­se­rer Nadia Nadim for at prom­ove­re VM i Qatar, som de selv del­ta­ger i: “De to ting kan ikke sammenlignes”

Dansk Bold­spil Uni­on er skuf­fet over, at den dan­ske fod­bold­spil­ler Nadia Nadim er ble­vet ambas­sa­dør for VM i Qatar. DBU udtryk­ker skuf­fel­se over, at Nadim prom­ove­rer VM i Qatar, for­di det går imod den kri­ti­ske dia­log, som DBU ger­ne vil føre. Men spørgs­må­let er, om DBU helt kan und­gå selv at bidra­ge til prom­ove­rin­gen af VM i Qatar, når de sen­der her­re­lands­hol­det afsted. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her