DBU mang­ler at vise hand­ling og mis­se­de oplagt mulig­hed med One Love-arm­bin­det, mener eks­pert: “De brænd­te et straffespark”

Da det dan­ske fod­bold­lands­hold drog mod Qatar, var det med en klar trus­sel i baga­gen. “Vi tru­er ikke med at bli­ve væk, vi tru­er med at møde op og for­tæl­le om vores vær­di­er”, skrev DBU på Twit­ter. Men efter de dan­ske dren­gens ankomst har der ikke været hand­ling bag orde­ne, selv­om lands­hol­det og DBU ellers fik en gyl­den mulig­hed for at lave et histo­risk sta­te­ment med One Love-anfø­rer­bin­det. Sådan lyder det fra Mads Byder, kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert og ejer af kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Help PR og Kommunikation. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.