DBU’s “protest-trøjer” skulle hjælpe migrantarbejderne i Qatar: Pengene samler stadig støv på en bankkonto i Schweiz

I foråret 2021 ind­sam­lede DBU 28.189 kro­ner i forbindelse med sal­get af 11 fod­boldtrø­jer, som de danske land­sh­oldsspillere i fod­bold havde haft på inden en kamp mod Moldo­va. På trø­jerne stod der Foot­ball sup­ports change, og lige præ­cis foran­dring var også for­målet med ind­sam­lin­gen. Alle pen­gene blev nem­lig sendt videre i sys­temet til at etablere et cen­ter for migrantar­be­jdere i Qatar. Men her, over et år senere, er migrantar­be­jder­centeret i Qatar stadig et fata­mor­gana for de hårdt prøvede og under­be­talte arbe­jdere i VM-vært­s­lan­det, der stadig ikke har et sted at gå hen, hvis de er blevet dårligt behan­dlet eller vil søge råd­givn­ing om deres ret­tighed­er. Pen­gene er nem­lig stran­det på en bankkon­to i Schweiz, for­di styret i Qatar stadig ikke har tilladt migrantcenteret. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.