De islandske sagaer er nøglen til forståelse af Afghanistan

Hvis man vil forstå, hvad der sker i Afghanistan, er de islandske sagaer ifølge Ana­tol Lieven et godt sted at beg­y­n­de. De nordiske kongers bru­tal­itet og tilbageven­dende besvær med at sikre slægternes loy­alitet og bygge stater har været den gen­nemgående udfor­dring i Afghanistans his­to­rie de sen­este 100 år. Alle forsøg på at bygge en mod­erne stat er slået fejl, og det er nøglen til forståelse af den afghanske tragedie. Stats­bygn­ing er en uhørt bru­tal affære, og det er ekstremt dyrt at opbygge en admin­is­tra­tion, der både kan beskytte borg­erne, sikre deres loy­alitet og sørge for basale ydelser. ”Det er rigtigt, at det i sid­ste ende lykkedes de nordiske konger at bygge stater, men de metoder, de brugte, ville ikke have gjort dem pop­ulære hos hverken Human Rights Watch eller Amnesty Inter­na­tion­al,” noter­er Lieven tørt… 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.