De onde piger

I den­ne uge anmel­der jeg fransk-cana­di­ske Marie-Clai­re Blais’ blo­di­ge debut­ro­man Det smuk­ke bæst fra 1959, som udkom i dansk over­sæt­tel­se i novem­ber, samt Chri­sti­na Hagens sprit­nye digt­bog Pow pow pow; udgi­vel­ser, der med 65 års mel­lem­rum beg­ge har et ærin­de med den “onde pige”. Hvem hun er, og hvad hun vil (os), bli­ver vi for­hå­bent­ligt klo­ge­re på i det følgende. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her