De sult­ne dren­ge fra Rosario

Award ceremony, Lionel MESSI (ARG) with cup, cup, trophy, team photo, team, team, team photo. jubilation, joy, enthusiasm, Game 64, FINAL Argentina - France 4-2 nE (3-3) on December 18th, 2022, Lusail Stadium Football World Cup 20122 in Qatar from November 20th. - 18.12.2022 ? Photo by: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images

Det er i Île-de-Fran­ce og Gran Buenos Aires, det sker, når det kom­mer til at udvik­le flest VM-spil­le­re i moder­ne tid. Fak­tisk kun­ne Paris plus for­stæ­der og den argen­tin­ske hoved­stad med dit­to have spil­let sin helt egen VM-fina­le i Qatar for godt 14 dage siden. Og så er der Ros­a­rio: Hvor­dan har Argen­ti­nas tred­je­stør­ste by kun­net udklæk­ke så man­ge ver­dens­me­stre gen­nem tiden? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her