Den ame­ri­kan­ske dol­lar viser tænder

I den­ne uges Fri Tænk­ning berø­rer jeg det, som fyl­der mest i ame­ri­ka­ner­nes liv: øko­no­mi. Til den ende har jeg talt med den ame­ri­kan­ske øko­nom Art Car­den for at få en vur­de­ring af, hvor­dan det står til på den øko­no­mi­ske front. Car­den er pro­fes­sor på Sam­ford University’s Bro­ck School of Busi­ness. Han er med­for­fat­ter til en bog med tit­len Lea­ve Me Alo­ne and I’ll Make You Rich: How the Bour­geois Deal Enri­ched the Wor­ld, og han har været kom­men­ta­tor ved det ame­ri­kan­ske erhvervs­ma­ga­sin For­bes. Jeg tal­te med Car­den om, hvor bekym­ret ame­ri­ka­ner­ne skal være for inf­la­tion, og om dol­la­ren er tru­et som glo­bal reservevaluta. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.