Den dag jour­na­li­stik­ken døde

Lør­dag den 7. okto­ber 2006 – på Vla­di­mir Putins fød­sels­dag – blev den kend­te rus­si­ske jour­na­list Anna Polit­ko­vska­ja myr­det. Hun blev lik­vi­de­ret i ele­va­to­ren på vej op til sin lej­lig­hed i Moskva cen­trum tæt på Den Hvi­derus­si­ske Bane­gård. Det ske­te en sen lør­dag efter­mid­dag, efter at den 48-åri­ge Polit­ko­vska­ja hav­de været ude at hand­le. Mor­de­ren efter­lod på ger­nings­ste­det sin Maka­rov-pistol og patron­hyl­stre til de fem kug­ler, han affy­re­de. Alt tyder på, at Polit­ko­vska­ja blev myr­det som føl­ge af sit jour­na­li­sti­ske vir­ke. Polit­ko­vska­ja efter­lod sig to børn, Ilja og Vera. I for­bin­del­se med den dan­ske udgi­vel­se af Vera Polit­ko­vska­jas bog En rus­sisk mor: Anna Polit­ko­vska­jas liv og kamp for sand­he­den har jeg talt med hen­de om hen­des mor, til­væ­rel­sen i eksil efter den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne, synet på dagens og frem­ti­dens Rusland, de sene­ste 30 år og cen­sur. Vera Polit­ko­vska­ja for­lod Rusland i april 2022 sam­men med sin dat­ter. De bor nu et sted i Nordeuropa. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her