Den farlige nultolerance og hadets logik

De sen­este årti­er har studi­et af had imi­dler­tid fået en ny dimen­sion. Insti­tu­tion­er og poli­tiske aktør­er ser nu bekæm­pelsen af had – had­for­bry­delser og had­tale – som en vej til beskyt­telse af min­dretal. Lang­somt men sikkert er der sket en glob­alis­er­ing af kam­p­en mod had. Det er sket via etab­ler­ing af Hate Stud­ies på først amerikanske og britiske uni­ver­siteter, og der­fra har det bredt sig, men ifølge Thomas Brud­holm er pro­mover­ing af kam­p­en mod had sket uden nogen dybere reflek­sion over, hvad had egentlig er, og hvad det dækker. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.