Den før­ste mand i halvrummet

Kevin De Bruy­ne leve­rer total­løs­nin­ger i halvrum­me­ne. I en af sæso­nens mest imø­de­se­te kam­pe – Man­che­ster City-Arse­nal ons­dag aften – orke­stre­re­de den bel­gi­ske midt­ba­ne­spil­ler fuld­stæn­dig sla­gets gang med en midt­ba­ne-masterclass, der for­ment­lig afgør det engel­ske mester­skab. Intet er end­nu afgjort, men Arse­nals ung­doms­op­rør ser ud til at måt­te ven­te på sit ende­li­ge gennembrud. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her