Den gode, den onde og en Tour de Fran­ce-for­tæl­ling til historiebøgerne

Tour de Fran­ce i Dan­mark er kørt. Her føl­ger repor­ta­ger­ne fra 2. og 3. eta­pe af løbet, som blev en jubel­fest i fol­ke­mas­ser præ­cis så sto­re, som arran­gø­rer­ne hav­de håbet på. Dage­ne bød på en røren­de sejr til en sprin­ter, som var dømt ude for evigt, styrt på sto­re­bælts­bro­en, Magnus Cort ale­ne i angreb, hold­bus­ser­nes chauf­fø­rers ind­byr­des kapløb for at vin­de løbet i løbet og en spe­ci­el vin­der på løbets 3. eta­pe med en direk­te og dyster for­bin­del­se til den fore­gå­en­de dags vinder. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her