Den gode, den onde og en Tour de Fran­ce-for­tæl­ling til historiebøgerne

Tour de Fran­ce i Dan­mark er kørt. Her føl­ger repor­ta­ger­ne fra 2. og 3. eta­pe af løbet, som blev en jubel­fest i fol­ke­mas­ser præ­cis så sto­re, som arran­gø­rer­ne hav­de håbet på. Dage­ne bød på en røren­de sejr til en sprin­ter, som var dømt ude for evigt, styrt på sto­re­bælts­bro­en, Magnus Cort ale­ne i angreb, hold­bus­ser­nes chauf­fø­rers ind­byr­des kapløb for at vin­de løbet i løbet og en spe­ci­el vin­der på løbets 3. eta­pe med en direk­te og dyster for­bin­del­se til den fore­gå­en­de dags vinder. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.