Den island­ske mands­cha­u­vi­nist og den fin­land­ske feminist

Under­ti­den kan man godt drøm­me sig til­ba­ge til Island omkring år 1000 – det var den­gang, en vred mand tog en økse og plan­te­de den i pan­den på sin nabo, hvis der var en strid om hegnspæ­le og skel. Så var det pro­blem kla­ret. Ver­den var lidt enk­le­re, og folk blev ikke bom­bar­de­ret med beske­der på Ins­ta­gram, Whats­App, Mes­sen­ger og mail 24–7. Det var selv­føl­ge­lig ikke så sjovt for den nabo, der fik klø­vet pan­den, men i det mind­ste var der ikke lan­ge, udtruk­ne beske­d­ud­veks­lin­ger og rets­sa­ger, hvor advo­ka­ter­ne mest af alt kana­li­se­re­de pen­ge ned i egne lommer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her