Den medi­cin­ske mor­der, dig­te­ren og slaven

Hvad åbner Dok­tor Glas døren ind til? Meget tæt på i tid skrev polsk-engel­ske Joseph Con­rad Heart of Dark­ness (på dansk: Mør­kets hjer­te), hvor han beskri­ver en dæmo­nisk rej­se dybt ind i Congo og under­gan­gen. Og på sæt og vis er det net­op sådan en rej­se, Hen­rik Stan­gerups mor­far Hjal­mar Söder­berg kort­læg­ger i sin sto­re, kor­te roman. Jeg brug­te ordet ”mester­værk” og bin­der det nu sam­men med Con­rads ube­stri­de­li­ge mester­værk, og for en sjæl­den gangs skyld er det ikke kri­ti­ke­ren, der over­dri­ver. Ordet er på sin plads. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her