Den pro­vo­ke­ren­de fod­sål sæt­ter spor i Pre­mi­er League

Soccer Football - FA Cup - Fifth Round - Stoke City v Brighton & Hove Albion - bet365 Stadium, Stoke-on-Trent, Britain - February 28, 2023 Brighton & Hove Albion manager Roberto De Zerbi during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Der har aldrig været fyret så man­ge mana­ge­re i Pre­mi­er League som i den­ne sæson. I søn­dags blev tota­len bragt op på 12, efter at både Bren­dan Rod­gers og Gra­ham Pot­ter stop­pe­de med øje­blik­ke­lig virk­ning i hen­holds­vis Lei­ce­ster og Chel­sea, og klub­ber­ne mang­ler sta­dig 9–11 kam­pe, inden tit­ler, euro­pæ­i­ske kva­li­fi­ka­tions­plad­ser og nedryk­ning er for­delt. Fyrings­sæ­so­nen er ikke nød­ven­dig­vis forbi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her