Den sid­ste mohikaner

Kurt Wester­gaard var den sid­ste kul­tur­ra­di­ka­le, der var direk­te run­det af den bøl­ge i dansk ånds­liv, som især Poul Hen­nings­en repræsenterede … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.