Den sidste olie til Putin

Kli­maforan­dringer og over­gan­gen til brug af andre energik­ilder end især olie og kul vil påvirke magt­forhold og vel­stand rundt omkring i ver­den. Nogle lande vil komme stærkere ud af omstill­in­gen, andre vil blive svækket. Netop den pro­ces er udgangspunkt for Thane Gustafsons nye bog om kli­maforan­dringernes betyd­ning for Rus­land, Kli­mat: Rus­sia in the Age of Cli­mate Change. Som nogen måske allerede har reg­net ud, så hed­der kli­ma på rus­sisk kli­mat. Gustafson er ekspert i rus­sisk energipoli­tik og pro­fes­sor ved George­town Uni­ver­si­ty i Wash­ing­ton D.C. Han er for­fat­ter til flere bøger om sov­jetisk og rus­sisk økono­mi og forskel­lige dele af ener­gisek­toren. I denne uges Fri Tænkn­ing har jeg talt med Gustafson om, hvor­dan Rus­land vil blive påvir­ket af kli­maforan­dringer og over­gan­gen til ved­varende energi. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.