Den tyske ter­r­ortræ­ner kig­ge­de forbi

Esb­jerg fB møder i dag (lør­dag) FC Roskil­de i den dan­ske 2. divi­sion, blot tre år efter hol­det vandt Super­liga-bron­ze. TV SYD mel­der sig ind i back­s­ta­gedo­ku­men­t­ar­gen­ren med 11 afsnit om den kata­stro­fa­le 2021–22-sæson, der ikke blot koste­de klub­ben sin anden nedryk­ning i træk, men også bød på histo­ri­er om en træ­ner, der øve­de fysisk og psy­kisk vold mod sin spillertrup. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her