Den usand­syn­li­ge helt

Det er den tid på året, hvor du kan risi­ke­re at bli­ve skif­tet ind i play­off-fina­len om opryk­ning til Pre­mi­er League og bræn­de det straf­fes­park, der afgør det hele. Den skæb­ne led Coven­trys Fankaty Dabo i lør­dags, og så vandt Luton den kamp, der menes at være 1–1,5 mil­li­ar­der kro­ner værd for det sej­re­n­de hold. Du kan også bli­ve sendt på banen og dybt inde i over­ti­den sen­de den retur­bold, der lan­der for dine fød­der efter et hjør­ne­s­park, i mål, såle­des at dit hold ikke bare vin­der kam­pen, men oveni­kø­bet ven­der til­ba­ge i Super­liga­en for før­ste gang siden 1996–97. De sekun­der, også fra i lør­dags, er nu en del af Hvi­d­ov­re-spil­le­ren Magnus Fred­slunds efter­mæ­le. Fri Spark har beslut­tet sig for at lade Dabo, den 27-åri­ge Coven­try-back, være i fred for i ste­det at tale med den 30-åri­ge all­ro­und­spil­ler fra Hvidovre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her