Der var engang, hvor Gor­batjov gik på Pizza Hut

I en iko­nisk rek­la­me, der i dis­se dage er gået viralt, træ­der Mik­hail Gor­batjov, Sov­je­tu­ni­o­nens sid­ste leder, henover en røm­met rød plads med nyfal­den sne og direk­te ind på en Pizza Hut. Til stor forun­dring for det rus­si­ske kli­en­tel, der alle­re­de har ind­fun­det sig på restauranten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.