Der var engang, hvor Gor­batjov gik på Pizza Hut

I en iko­nisk rek­la­me, der i dis­se dage er gået viralt, træ­der Mik­hail Gor­batjov, Sov­je­tu­ni­o­nens sid­ste leder, henover en røm­met rød plads med nyfal­den sne og direk­te ind på en Pizza Hut. Til stor forun­dring for det rus­si­ske kli­en­tel, der alle­re­de har ind­fun­det sig på restauranten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her