Der­for får Elvis Pres­ley ingen pensionscheck

Soci­a­le medi­er og digi­ta­le plat­for­me har sat vores til­lid til en fæl­les fak­ta­ba­se­ret vir­ke­lig­hed på prø­ve. Hvad er fup, og hvad er fak­ta? Hvem bestem­mer, hvad der får sta­tus af fak­ta i vores sam­fund, og hvor­for får Elvis Pres­ley ikke en måned­lig pen­sions­check fra de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der, når gan­ske man­ge men­ne­sker er over­be­vi­ste om, at han sta­dig er blandt os? Det er tema­et for den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Jonat­han Rau­chs roste bog The Con­sti­tu­tion of Know­led­ge: A Defen­se of Truth, der udkom for to år siden og alle­re­de har fået klassikerstatus. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her