Det dår­li­ge selskab

I en peri­o­de, når ude­hol­dets fans kom til Sund­by Idrætspark, stod der altid en ræk­ke øl klar til dem. Den gestus var en del af en char­meof­fen­siv, klub­ben begav sig ud på, efter at nog­le rød­der, efter sigen­de fra Urban­pla­nen, ryd­de­de FC Midtjyl­lands omklæd­nings­rum for alt af vær­di under en pokal­kamp for nog­le år siden (i okto­ber 2016, red.). De fle­ste Fremad-fans er sta­dig fla­de af grin over den histo­rie, for det er unæg­te­lig svært for det ama­ger­kan­ske pro­le­ta­ri­at at føle ægte med­li­den­hed med en flok mer­kan­ti­le jyder, der bli­ver rib­bet for deres Rolex’er og nøg­ler­ne til deres Pors­che Cayenne’r. Men klub­bens ledel­se hav­de røde ører. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.