Det, de radikale mener, er

Radikale Ven­stres udlændinge­poli­tik har været for “naiv”. Det sagde poli­tisk ord­før­er Andreas Steen­berg til Altinget for nyligt og kom blandt andet ind på kravene til stats­borg­er­skab.    De skal være “skarpe”, sagde ord­før­eren og til­fø­jede, at han “i det store og hele støt­ter de krav, der er i dag”, som han men­er er “sund for­nuft”.  I en senere udtalelse trak Andreas Steen­berg så lidt i land igen. For unge skal folkeskolens afgangsek­samen og en ren straf­feat­test nem­lig være nok for at få stats­borg­er­skab, og desu­den skal uddan­nelse tælle som beskæftigelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.