Det ene­ste, der er værd at skri­ve om, er mord og sex

”Det ene­ste, der er værd at skri­ve om, er mord og kær­lig­hed.” Det er en berømt sæt­ning fra en af det dansk-nor­ske geni Aksel San­de­mo­ses roman­ho­ved­per­so­ner. Men i dag skal vi omfor­mu­le­re sæt­nin­gen en lil­le smu­le, sådan at den lyder: Det ene­ste, der er værd at skri­ve om, er mord og sex. Det kun­ne næsten lyde som de digi­ta­le avis­re­dak­tø­rers mor­gen­bøn, men det er også ind­gan­gen til en ny bog fra Gyl­den­dal, der hand­ler om, hvor­dan kvin­der onanerer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her