Det him­mer­land­ske kær­lig­hed­s­eks­pe­ri­ment og et match made in heaven

Jeg anmel­der i dag kun to bøger, og dét især for­di 77-åri­ge Jens Smærup Søren­sen med Evigt i tiden leve­rer en veri­ta­bel ban­ger af en roman om dansk land­brugs histo­rie set på tværs af ægte­par­ret Lone og Jakobs liv på en gård i Sko­v­by gen­nem tre for­skel­li­ge tidsaldre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her