Det sau­di­ske dilemma

I åre­vis har vi været vant til, at USA og Sau­di-Ara­bi­en var to af de tæt­te­ste ven­ner i inter­na­tio­nal poli­tik. Det var egent­lig en ret under­lig alli­an­ce, idet de to lan­de del­te tæt på nul vær­di­er. USA er libe­ra­lis­mens og repu­bli­ka­nis­mens høj­borg, mens Sau­di-Ara­bi­en er et nær­mest feu­dalt fami­lie­mo­nar­ki, hvor den rege­ren­de fami­lie for­de­ler pen­ge, tit­ler og pri­vil­e­gi­er imel­lem sig uden skyg­gen af borgerinddragelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her