Mikkel Rosenvold

Mikkel Rosenvold er skribent på Fri Værdi. Han har brugt sin karriere på at gemme sig i ministerier og styrelser, men tager nu bladet fra munden omkring, hvordan tingene egentlig foregår dybt inde i det politiske maskinrum.