Kine­si­ske over­ha­lin­ger på autobahn

Der fin­des ikke noget så tysk som bilin­du­stri­en. Smag bare på nav­ne­ne – Audi, Mer­ce­des, Volkswa­gen, Pors­che, BMW. Det er sym­bo­ler­ne på tysk kva­li­tet, hånd­værk og stolt­hed. Men den hæder­kro­ne­de tyske bilin­du­stri går en tid i møde med fal­den­de salg, fal­den­de mar­keds­an­de­le og nye kon­kur­ren­ter i USA og Kina. De tyske biler har sim­pelt­hen svært ved at føl­ge med på digi­ta­li­se­ring og elektrificering. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her