Det bli­ver hund­ens år, ikke bankernes

I skri­ven­de stund sid­der jeg på et Ibe­ria-fly med ret­ning mod Madrid for at møde en stri­be span­ske ban­ker. Ibe­ria er et af de gan­ske få Euro­pæ­i­ske fly­sel­ska­ber, som har et nogen­lun­de anstæn­digt ser­vi­ce­ni­veau til­ba­ge på de dyre ræk­ker, mens SAS’ til­sva­ren­de såkald­te vær­di­til­bud med sik­ker­hed er udar­bej­det af en århu­si­a­ner, som har ana­ly­se­ret sig frem til, at det vig­tig­ste ved en for­ret­nings­fly­rej­se er bære­dyg­tig ymer og smoo­t­hie. En kao­spi­lot kun­ne ikke have gjort det bedre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her