Præ­si­den­ten fra benzintanken

Måske husker du det dan­ske lyst­spil Baro­nes­sen fra ben­zin­tan­ken? Det er en her­ligt sim­pel film, som man lave­de dem i 1960’erne, hvor de onde ari­sto­kra­ter står til at miste god­set og alle pen­ge­ne til en sim­pel tank­pas­se­rin­de i skik­kel­se af en purung Ghi­ta Nør­by. Der er aldrig tvivl om, hvem der er gode, og hvem der er onde, og det kan jo være meget rart i en tid, hvor alting ger­ne skal nuan­ce­res og debatteres. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her