Ryg­ter­ne om dol­la­rens død er stærkt overdrevne

I 1972 udtal­te den kine­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Zhou Enlai, at “det var tid­ligt at sige noget ende­gyl­digt” om effek­ter­ne af den fran­ske revo­lu­tion, der som bekendt fandt sted i 1789. Det er både et dybt idi­o­tisk, men også meget fæn­gen­de citat, for det ind­kaps­ler, hvor stor for­skel­len er på tids­ho­ri­son­ter­ne i kine­sisk og vest­lig poli­tisk tænk­ning. Det fik vi en yder­li­ge­re smags­prø­ve på i den­ne uge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her