Det smuk­ke og det vold­som­me gik hånd i hånd i for­å­rets sid­ste klassiker

Fra kurslot­tet Cha­teau des Ther­me dybt inde i Arden­ner­nes sko­ve fulg­te jeg Qui­ck Step-hol­dets vej til sej­ren på nær­me­ste hold i søn­da­gens monu­ment Liè­ge-Bastog­ne-Liè­ge. Løbet udvik­le­de sig til en yderst for­mi­da­bel udga­ve med tid­li­ge angreb og en bel­gi­er i sit livs læn­ge ven­te­de tri­umf. Men også et alvor­ligt styrt præ­ge­de ople­vel­sen, og ver­dens­meste­ren Alap­hil­lip­pe styr­te­de og befin­der sig nu på et hospi­tal i Flandern. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.