Det sto­re trans­fer­kup skaf­fer pen­ge til krigen

For et års tid siden var Myk­hai­lo Mud­ryk et rea­li­stisk Brent­ford-ind­køb. Det vil sige, at ukrai­ne­ren sta­dig var for­holds­vis uop­da­get og ufor­løst. I dag er den 22-åri­ge hur­tig­lø­ber fra Kras­no­grad ikke bare det inde­væ­ren­de trans­fer­vin­du­es dyre­ste han­del, men også på fle­re andre områ­der en spek­taku­lær historie. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her