DF-for­mand­skan­di­dat: Støjberg er “doku­menteret” skyldig, men stadig værdig

Det kan virke tem­melig selv­mod­si­gende, at man i Dan­sk Folkepar­ti argu­menter­er for, at Inger Støjberg er værdig til Folketinget, selvom hun nu er idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsret­ten. I 2018 stemte par­ti­et nem­lig for en lov, der forhin­dr­er per­son­er med fængsels­domme i at stille op til kom­mu­nal- og regionsvalg. “Jamen, det kan jeg godt se det mod­satret­tede i. Og det er jo dér, at diskus­sio­nen om folket­ingsmedlem­mers værdighed kan gå hen og blive svær. Det indrøm­mer jeg gerne,” siger par­ti­ets for­mand­skan­di­dat Merete Dea Larsen i et inter­view med Fri­heds­brevet. Hen­des par­tifæller men­er desu­den, at dom­men over Inger Støjberg er “poli­tisk”, “uforståelig”, “for­fe­jlet”, i strid med det “moral­sk rigtige”, og at side­s­tille med et “rap over nallerne”. Dén lin­ie er for­mand­skan­di­dat­en dog uenig i. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.