DF-grup­pe­for­mand: Send den et-bene­de pirat Lucky hjem uden benprotese

Peter Kofod (DF) til afstemningen om ophævelsen af immuniteten for DF-formand Morten Messerschmidt afholdes i folketingssalen på Christiansborg, tirsdag den 22. november 2022.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Står det til Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand og retsord­fø­rer Peter Kofod, skal den benam­pu­te­re­de pirat Lucky, der blev skudt og sår­et af dan­ske sol­da­ter under en mis­sion ved Gui­ne­a­bug­ten, hver­ken have til­delt asyl eller en ben­pro­te­se af sta­ten Danmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her